Om elkaar te ondersteunen in het volgen van Jezus werken we in onze gemeente met kringen. Een kring is een kleine groep binnen de gemeente, waarin we naar elkaar omzien, elkaar bemoedigen, met elkaar Bijbellezen, bidden en waarin we lief en leed delen met elkaar. Iedereen uit de gemeente is ingedeeld in een kring.

Waarom kringen?

De bedoeling van onze Heer, Jezus Christus, is dat wij als gelovigen een gemeenschap vormen. We hebben elkaar nodig om te groeien in het leren kennen van Gods liefde en genade. Door samen in het geloof te groeien, eren we onze Heer. Relaties aangaan binnen de kerk is dus belangrijk. De kring is een kleine gemeenschap waarin deze relaties kunnen ontstaan. In de kring kunnen we elkaar helpen, zowel op geestelijk als praktisch vlak. Zo wordt niemand over het hoofd gezien.

Activiteiten in de kring

De kringen komen regelmatig samen om elkaar te ontmoeten. Dat kan bij iemand thuis maar deze bijeenkomsten kunnen ook in de kerk plaatsvinden. Zo’n ontmoeting kan gevuld worden met allerlei activiteiten: van samen koffiedrinken of een maaltijd gebruiken tot samen Bijbelstudie doen. Elke jaar wordt er een nieuw thema aangeboden waarmee de kringen aan de slag kunnen. Door zo met elkaar bezig te zijn, kunnen we binnen de kring voor elkaar zorgen in geestelijk opzicht (pastoraal) maar elkaar ook helpen bij praktische zaken (diaconaat).

Kringenstructuur

De kring heeft (een) kringcoördinator(en) die de organisatie van de kringbijeenkomsten verzorgt en signaleert of iedereen ‘in beeld’ is bij de kring. Het naar elkaar omzien doen de kringleden gezamenlijk. Elke kring vormt samen met een aantal andere kringen een wijk. Elke wijk heeft een wijkteam. Het wijkteam bestaat uit een ouderling en diaken, pastoraal werker(s), onderlinge hulp en de coördinatoren van de verschillende kringen binnen de wijk. Het wijkteam draagt zorg voor alle kringen binnen haar wijk. De kringcoördinator kan binnen het wijkteam ook ondersteuning krijgen waar nodig. Onze predikanten hebben elk een deel van de kringen onder hun hoede.