Als kind was ik al vertrouwd geraakt met de Bijbel, de kerkdiensten, het geloof in God. De opvoeding thuis, de Gereformeerde school, de catechese, dat ik uit de Bijbel las, het droeg allemaal bij dat ik op de Here leerde vertrouwen en Hem lief kreeg waar geen woorden voor zijn. God vergeeft en geeft kracht om heilig te leven. Juist de Psalmen zetten de toon in mijn leven.

Al vroeg leerde ik die waarderen doordat ik in de erediensten op het orgel mocht begeleiden. Daardoor kwam het werk van een predikant ook dichtbij, ik lette goed op hoe de Schriften opengingen en hoe we de eredienst invulden. Langzamerhand werd me duidelijk dat ik predikant wilde worden. In een nauwe verbondenheid met de Here vroeg ik Hem of Hij dan de weg wilde zegenen. Dat ik kon slagen voor de noodzakelijke tentamens en examens zag ik als een bewijs van Gods instemming.

En zo is het gekomen.

Op 11 november 1984 werd ik bevestigd als predikant in de Gereformeerde kerken en deed ik mijn intrede in Kantens. Aan de universiteit leerde je allerlei over kerkgeschiedenis en kerkrecht, liturgie en hoe maak je een preek, het eigenlijke vak moest ik al doende leren. Daarin hebben ze me in Kantens prima mee geholpen. Gelukkig leerden Tineke en ik elkaar op het Hogeland kennen en zijn we in 1986 getrouwd. Van Kantens gingen we in 1989 naar Enschede-Noord om in 1992 in Zuidhorn te beginnen. Al met al heb ik enige ervaring opgebouwd.

Het blijft boeiend om in deze tijd predikant te zijn. De Here gaat over de geschiedenis die Hij met mensen maakt. Dat Hij een gemeente bij elkaar brengt en bij elkaar houdt is toch wel heel bijzonder. Met name in de erediensten wordt duidelijk dat Hij Heer is, Die bij ons is, alle dagen, de hele dag door.

Glorie aan God en het Lam, met de Heilige Geest.

T.K. van Eerden

Klik hier om contact op te nemen met ds. van Eerden