Op 16 april werd in het Joc, in aanwezigheid van de burgemeester Swart, de verklaring tot samenwerking ondertekend door vertegenwoordigers van vijf kerken uit Noordhorn en Zuidhorn.
Het Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. (KPZ) is de spreekbuis vanuit de samenwerkende kerken naar de burgerlijke gemeente en organisaties op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg. (Lees hier ook het artikel in de Streekkrant d.d. 21 april 2015)

Deelnemende kerken:

 • Doopsgezinde gemeente Westerkwartier (De Vermaning), Noordhorn
 • Gereformeerde Kerk PKN (Gastkerk), Zuidhorn

 • Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (De Rank), Zuidhorn 

 • Hervormde gemeente PKN Noordhorn/Saaksum  
 • Hervormde Gemeente PKN (Dorpskerk), Zuidhorn
 • Rooms katholieke kerk, parochie Sint Jozef, Zuidhorn

Missie:

Het gezamenlijk versterken van de stem van de zwakkeren in de samenleving en het geven van steun aan hen die zorg of hulp nodig zijn. Het betrekken van de sterkeren in de samenleving bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit alles in navolging van Christus (Mattheüs 25:35-40).


Doelstellingen:

 1. Het zijn van spreekbuis vanuit de samenwerkende kerken naar de burgerlijke gemeente en organisaties op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg;
 2. Het zijn van gesprekspartner vanuit de samenwerkende kerken voor sociale en maatschappelijke organisaties;
 3. Het stimuleren van sociale zorg voor de plaatselijke samenleving en het (helpen) ontwikkelen van nieuwe initiatieven op dit terrein;
 4. Het samenwerken op het gebied van uitwisseling van kennis op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de samenwerkende kerken.
 5. Het signaleren van ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein en het daarover informeren van de samenwerkende kerken;
 6. Het verlenen van hulp aan personen die ondanks de bestaande sociale voorzieningen de boot dreigen te missen. Dit kan materiële hulp zijn of een doorverwijzing naar andere reguliere instellingen.

Organisatie:

Vooralsnog wil het Kerkelijk Platform Zuidhorn (KPZ) werken als “interkerkelijk platform”, waarbij de samenwerkende kerken in een convenant afspraken maken over wederzijdse verantwoordelijkheden.

Deelnemers:  

De lokale kerken in de dorpen Zuidhorn en Noordhorn - en op termijn het Westerkwartier - kunnen zich bij het Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. aansluiten.

Samenwerkingsverbanden:

Het KPZ zoekt naar samenwerking met kerkelijke organisaties, welzijnsorganisaties en caritasinstellingen die de werkgroepen van het KPZ van informatie, deskundigheid en ondersteuning kunnen voorzien, zoals Stichting DeWerkplaatZ, Stichting SWgZ, Stichting voedselbank Zuidhorn, Vereniging Schuldhulpmaatje, Stichting Humanitas, Vereniging De Zonnebloem en Cruciaal Christelijke GGZ.

Aldus overeengekomen te Zuidhorn op 16 april 2015

Deel dit bericht:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter