Send an Email
(optioneel)

Intern Vertrouwenspersoon (IVP)

De Interne Vertouwens Persoon (IVP) Seksueel misbruik is gaat aan kerken niet voorbij. In de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt van Zuidhorn heeft de kerkenraad daarom twee Interne Vertrouwenspersonen benoemd.

Het is belangrijk om over de rol van deze IVP's duidelijk te zijn:

De IVP's zijn aanspreekpunt voor gemeenteleden die vinden dat ze op één of andere manier seksueel misbruikt zijn door een kerkelijk werker. Met kerkelijk werker wordt bedoeld: iemand die een kerkelijke functie bekleedt of bekleed heeft. Het gaat er om dat de kerkelijk functie een rol speelt in de relatie tussen dader en slachtoffer.


De kern van de zaak is dat het bekleden van een functie binnen de gemeente van de Here Jezus Christus vraagt om wederzijds vertrouwen en respect. Als dat vertrouwen op één of andere wijze wordt geschonden moet dat bespreekbaar zijn. Daarvoor zijn in de kerk heel veel manieren en mogelijkheden. Maar als de oorzaak met seksualiteit is verbonden, is dat "bespreekbaar zijn" vaak wel heel moeilijk. En dat leidt voor de slachtoffers vaak tot een lijden in eenzaamheid met soms vergaande gevolgen, juist omdat het zo'n teer onderwerp betreft.


De grenzen van de taak van de IVP niet heel scherp te bepalen. Dat is dan ook niet de opdracht aan de IVP's. Ieder die de IVP's benadert over seksueel misbruik kan daarom rekenen op volstrekte vertrouwelijkheid. De taak van de IVP wordt samengevat in de volgende rollen:

  • Vertrouwenspersoon:

Ze zijn aanspreekpunt voor gemeenteleden in nood met de verplichting tot volledige geheimhouding, ook in relatie tot de kerkenraad.

  • Wegwijzer:

Ze zijn zogenaamde wegwijzers, we kennen de weg naar zowel hulpverleners als rechtsbijstand.

  • Ondersteuners:

Op verzoek van de vrager zullen de IVP's ook meegaan op die weg. De weg naar eventuele verdere hulpverlening, en indien nodig en mogelijk de weg naar rechtsbijstand en justitie. Om misverstanden rond deze taak te voorkomen heeft de kerkenraad een instructie opgesteld en ondertekent. De exacte tekst van deze instructie kunt u downloaden via deze link.

De IVPs die door de kerkenraad zijn benoemd zijn:

Hanneke Noordhof-Tabak
Wegastraat 4
9801 VV Zuidhorn
06-42115644

Bram Dijkema
Niekerkerdiep
9805TG Briltil
06-289 200 77