Positie:
K. de Jong
E-mail verzenden
(optioneel)

Theologische Universiteit te Kampen

Elk kwartaal verschijnt het TU Magazine, waardoor u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen van deze universiteit. De financiering van de TU, waar meer dan dertig mensen werken, wordt mogelijk gemaakt door de grote geefbaarheid van de leden uit de kerken, sponsorgelden, giften en legaten. Sinds 2010 ontvangt de TU subsidie van het rijk. Omdat de Theologische Universiteit en de kerken voor de financiering van de universiteit niet in zijn geheel afhankelijk willen zijn van subsidies van de overheid moet er bereidheid blijven om in de toekomst in het geval van veranderde omstandigheden alsnog zelf de universiteit weer helemaal (eventueel in beperktere omvang) te bekostigen. In verband met dit soort risico’s hebben Deputaten Financiën en Beheer een buffer ingericht.

  • Voor meer informatie over de TU zelf kunt u terecht op de site: www.tukampen.nl
  • Er wordt een bijdrage van € 63,-- per verdienend lid verwacht. De bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL88INGB0003420790 t.n.v. Comm. Theol. Universiteit Geref. Kerk te Zuidhorn.
  • Penningmeester is K. de Jong, Admiraal Helfrichtstraat 63, 9801 GJ Zuidhorn, tel 503445
  • Binnen onze gemeente zijn - sinds maart 2012 - Albertine en Jeroen Bastiaan contactpersonen voor de universiteit.